GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Thiết bị cân bằng dòng điện (E.B.A).

Chức năng sản phẩm:

  1. Cân bằng dòng điện, ổn định điện áp và kích hoạt dòng: giúp giảm tổn thất điện năng ( 10% đến 20%).
  2. Giảm đột biến điện áp: giúp tăng tuổi thọ sản phẩm.
  3. Tăng hệ số công suất: hỗ trợ thiết bị hoạt động hiệu quả hơn.
  4. Giảm nhiễu sóng hài

Thông số kỹ thuật:

Thuanduong

Nguyên lý hoạt động:

  • Trong quá trình vận hành, hàng trăm ngàn dao động xảy ra mỗi giây, kích hoạt hệ thống mạch, tăng mức sử dụng dòng điện, điều chỉnh điện áp và hướng tới giảm dòng điện, giảm giá trị công suất .
  • Nếu điện áp được điều chỉnh ở trạng thái hợp lý, tổn thất điện áp ban đầu do dây dẫn và nhiễu từ trường được giữ lại ,từ đó đạt được mức tiết kiệm năng lượng.

Ưu điểm sản phẩm: Xây dựng thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và được bảo hành trong năm năm.  Ngoài việc tiết kiệm chi phí điện, nó có thể làm giảm sóng điện từ và bức xạ phóng xạ để kéo dài tuổi thọ của thiết bị và bảo vệ cơ thể con người.

Hình ảnh lắp đặt sản phẩm:

Kết quả thực tế sản phẩm mang đến:

Bảo hiểm Cathy Life cho sản phẩm: